program mesto održavanja predavači elektronska biblioteka plus prijavljivanje kontakt i informacije hronika komentari

 

Izdavačka kuća

11. MARKETING U BIBLIOTEKAMA (SARADNJA SA LOKALNOM ZAJEDNICOM, PUBLICITET I ODNOSI SA JAVNOŠĆU)

 


Namena

"Izlazak iz biblioteke!"

Ciljevi
Praktična demonstracija i obuka za delotvorno korišćenje javnog i medijskog prostora u komunikaciji sa čitaocima i lokalnom sredinom

Teme

 • Odnosi sa javnošću: Novi izazov u novom milenijumu
 • Profesionalna etika i poslovna komunikacija biblioteka u novom okruženju
 • Koncept otvorene biblioteke i bibliotekarstva koje je naklonjeno korisnicima
 • Saradnja sa lokalnim medijima i učestvovanje u javnom i kulturnom životu zajednice
 • Strategija i taktika odnosa biblioteke sa javnošću, usmerene na ciljne grupe
 • Institucionalni imidž i predstava u javnosti
 • Stvaranje baze podataka o saradnicima i prijateljima biblioteke
 • Publicitet - promocija biblioteka i knjiga
 • Radionica: Očekivanja i obećanja

  Metodi rada
 • Grupni rad u učionici sa kompjuterom i video bimom
 • TV/bim studio

  Voditelji kursa / mr Milenko Đurić, mr Marina Marković
  Trajanje / 2 dana

  Kurs je namenjen
 • rukovodiocima biblioteka · pomoćnicima rukovodilaca koji su zaduženi za menadžment · bibliotekarima koji se bave organizacijom kulturno-informativnih programa

 • uvodna strana | program | mesto održavanja | predavači | elektronska biblioteka plus | prijavljivanje | kontakt i informacije | hronika | komentari

  Design - Clio 2003