program mesto održavanja predavači elektronska biblioteka plus prijavljivanje kontakt i informacije hronika komentari

 

Izdavačka kuća
   

Broj kursa

Program Škole B plus 2003.

 1.

Upravljanje fondovima

 2.

Saradnja biblioteka i zajedničko korišćenje resursa

 3.

Bibliotečka statistika i merenje uspešnosti rada biblioteka

 4.

Pokazatelji uspešnosti (tele konferencija)

 5.

Školske bibloteke - Medijska pismenost

 6.

Biblioteke za decu - Zadovoljavanje potreba dece sa razvojnim teškoćama

 7.

Muzejske biblioteke
(Nabavna politika, PR aktivnosti, Izdavaštvo muzeja, Internet kao sredstvo komunikacije među muzejima)

 8.

Projektni menadžment

 9.

Upravljanje kadrovskim i finansijskim potencijalima

10.

Konkurisanje za finansiranje projekata i postupci za prikupljanje sredstava

11.

Marketing u bibliotekama
(saradnja sa lokalnom zajednicom, oglašavanje i odnosi sa javnošću)

12.

Osnivanje profitnog centra u biblioteci (radionica)

13.

Strategijski menadžment

14.

Digitalna pismenost

15.

Digitalizacija u bibliotekama

16.

Internet za bibliotekare

17.

Online i offline pretraživanje i korišćenje informacija

18.

Pravni i etički problemi korišćenja elektronskih izvora informacija

19.

Intelektualne slobode

20.

Izrada i održavanje prezentacije jedne biblioteke na mreži

21.

Saradnja biblioteka i izdavača

22.

Planiranje, organizacija i realizacija kurseva, seminara i radionica

   
  Osnovni kursevi
  Nastavak i produbljivanje osnovnih kurseva
  Novi kursevi

uvodna strana | program | mesto održavanja | predavači | elektronska biblioteka plus | prijavljivanje | kontakt i informacije | hronika | komentari

Design - Clio 2001